VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

chceme Vás touto cestou informovat o jednáních, která jsme v minulých dnech jako zastupitelé zvolení za SNK Žijeme pro Hradiště vedli se zástupci dalších volebních uskupení. Sešli jsme se se zastupiteli zvolenými za ODS (Jiří Bína, František Ouředník, Arnošt Vajzr, Vladimír Čermák). Obě strany konstatovaly, že jejich programy jsou si v mnoha bodech blízké, a zároveň se shodly na tom, že další spolupráce obou uskupení v řízení města je možná a akceptovatelná. Zastupitelé SNK Žijeme pro Hradiště nabídli zástupcům ODS podíl na vedení města v podobě účasti ODS v radě města. Zástupci ODS nám sdělili své podmínky a vzali si čas na rozmyšlenou. Naopak my jsme čekali na výsledky dalších jednání.

 

Setkali jsme se i se zastupitelem zvoleným za hnutí ANO (Aleš Jirásek). Zde se však naše názory na vedení, směřování města a programové priority ve většině neshodují.  Včera proběhlo jednání i se zástupci reprezentujícími volební koalici ČSSD a SZ (Václav Haas, Jana Podzimková, Milan Macoun, Jan Hluchý).  I v tomto případě jsme konstatovali značnou shodu v programových cílech. Také koalici ČSSD a SZ jsme nabídli členství v radě města a spolupráci na dalším směřování města. Zástupci uvedené koalice však tuto nabídku odmítli. Naopak navrhli výrazné posílení kontrolních pravomocí opozice významně jdoucí nad rámec dosavadních zvyklostí, a také angažování konzultačního týmu expertů.

 

Přestože máme dostatečný mandát na obsazení všech míst v radě města, rádi bychom i v tomto nejužším týmu spolupracovali se zástupci ODS a uskupení ČSSD a SZ – doufáme proto, že tým ČSSD a SZ ještě přehodnotí své rozhodnutí zaměřit se výhradně na kontrolu, ale nepodílet se na zodpovědnosti spojené s členstvím v radě. Velmi bychom si vážili toho, kdybychom v radě mohli využít zkušeností pana Jaroslava Koloce, jakožto zvoleného zastupitele s největším počtem preferenčních hlasů v rámci koalice ČSSD a SZ – plně bychom ale akceptovali i delegování jiného zástupce zvoleného za toto uskupení.  Dnes proběhla také další krátká schůzka se zástupci ODS, kde jsme se shodli na tom, že obě strany mají zájem o účast v radě města. Prošli jsme si některé programové body a dohodli se na společném rozsáhlejším jednání, kde by byly stanoveny priority a prodiskutována detailní řešení jednotlivých bodů.  

 

O názorech, postojích i požadavcích všech volebních uskupení zastoupených v nově zvoleném zastupitelstvu Mnichova Hradiště průběžně informujeme všechny kolegyně i kolegy z SNK Žijeme pro Hradiště. V nejbližších dnech se všech 15 zastupitelek i zastupitelů společně poradí a zvolí další postup, který povede k ustanovení všech orgánů samosprávy Mnichova Hradiště.

 

za vyjednávací tým SNK Žijeme pro Hradiště

Lenka Sosnovcová, Ondřej Lochman, Jan Mareš, Ondřej Knobloch

Snímek obrazovky 2018-10-06 v 19.22.38.p

DĚKUJEME!

ZA 4 ROKY

JSOU ZA NÁMI VÝSLEDKY

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/24

A TO JSME MY

press to zoom

press to zoom
1/1