JAK SE VOLÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH V MH

 

Každý volič obdrží jeden volební lístek a má k dispozici 23 hlasů, tedy přesně tolik, kolik je zastupitelů.
Hlasy může rozdělit mezi více kandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.

Máte na výběr 3 způsoby vyplnění volebního lístku:

A)  svých 23 hlasů rozdělit mezi kandidáty různých kandidátek,

B)  vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 22 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek,

C)  tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 23 hlasů.

Pokud zvolíte B), tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se odzdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek.

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát mohl přeskočit z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o

10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta.
Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz – opět platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce.


Není Vám to stále jasné? Podívejte se na studentské video níže nebo vyzkoušejte simulátor volebního lístku na http://volby.rovnou.cz/.