12x PRO HRADIŠTĚ

Program pro město, na které jsme hrdí

 1. PRO pěkné město

 • Proměníme ve skutečnost připravený projekt revitalizace náměstí.

 • Vybudujeme autobusový terminál u vlakového nádraží, ale zachováme výstupní a nástupní místo na náměstí.

 • Dokončíme územní plán města.

 • Začneme s komplexní opravou sídliště Jaselská. Dotáhneme přípravy celkové rekonstrukce sídliště Poříčská a na sídlišti Lidická se zaměříme na částečné opravy chodníků a vznik nových míst pro parkování.

 • Budeme bránit neúnosnému rozvoji letiště nad rámec využití pro malé obchodní lety a sportovní létání. Zasadíme se o stanovení jasných podmínek dalšího provozu letiště.

 • V lokalitě za ulicí Akátová a K Vořechu budeme hledat takovou variantu pro rozvoj, která by co nejvíce respektovala dnešní zástavbu.

 

   2. PRO rodiny, děti a mládež

 • Dokončíme stavbu jídelny a KDM v Mírové ulici.

 • V Mateřské škole Mírová vytvoříme místa pro dalších 20 dětí.

 • Otevřením nových tříd zvýšíme kapacitu základních škol.

 • Uděláme vše pro to, aby školní budova ve Studentské mohla jako bezbariérová sloužit i hendikepovaným žákům a studentům.

 • Zavedeme Službu škole, tedy tým, který bude podporou pro vedení školy a učitele ve zkvalitňování výuky.

 • Budeme zodpovědně řešit technický stav školních budov v majetku města.

 • Ve městě zřídíme nízkoprahové centrum pro mládež.

 • Podpoříme výstavbu malometrážních bytů pro mladé.

 • Vytvoříme dvě centrální dětská hřiště, která nabídnou širokou nabídku herních prvků a uklizené hřiště 5x v týdnu.

 

   3. PRO zdravou městskou kasu

 • Za 4 roky jsme pro naše město, s kolegy z radnice, získali 150 milionů korun na dotacích, většina z nich bude proinvestována v dalších dvou letech. V trendu získávání dotací na rozvoj města budeme pokračovat.

 • Uzdravili jsme městskou kasu. Úvěr u banky jsme snížili z 56 na 19 milionů korun. Navíc je nyní na městském účtu přes 80 milionů korun. Našetřili jsme peníze na opravu náměstí, novou jídelnu a další investice. Přestože chceme investovat, budeme dál udržovat městskou kasu zdravou.

 • Zavedeme tzv. participativní rozpočet, občané si tedy budou moci napřímo určit, kam část městských peněz půjde.

 • Dokončíme digitální pasportizaci městského majetku, abychom se o něj mohli co nejlépe starat.

 

   4. PRO seniory a potřebné

 • Podpoříme výstavbu bytů se službami pro seniory.

 • Budeme podporovat nabídku odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o seniory a postižené.

 • Zasadíme se o postupnou obnovu pietních míst – opravy pěšin a zdí na městském hřbitově přilehlého parkoviště.

 • Chceme dále rozšiřovat bezbariérové zóny ve městě podle již schváleného Generelu bezbariérovosti.

 

   5. PRO zelené a čisté město

 • Veřejné osvětlení postupně změníme na úsporné LED lampy nevytvářející světelný smog.

 • Zavedeme svoz bioodpadu a plastů přímo od domu; těm, kteří budou odpad třídit, snížíme poplatek.

 • Podpoříme vznik nabíjecích stanic pro elektrokola a elektroautomobily.

 • Budeme pokračovat v revitalizaci městské zeleně (park u Jizery, u kina, u BIOSu, sídliště Jaselská).

 • Na městských akcích zavedeme zálohované kelímky, aby se netvořil zbytečný plastový odpad.

 • Budeme pokračovat v sázení alejí, odbahnění rybníků a vytváření poldrů, abychom zadrželi více vody v krajině.

 • Kolem kontejnerů vytvoříme nové ohrádky a zvýšíme frekvenci úklidů kolem nich.

 

   6. PRO sportovce

 • Začneme připravovat stavbu nové sportovní haly v areálu školy ve Studentské.

 • Vytvoříme okruh pro in-line bruslení propojený s areálem MSK včetně odpočinkového a převlékacího altánu.

 • V nově rekonstruovaném atletickém areálu u ZŠ Studentská zajistíme jeho využití pro veřejnost.

 • Mobilním přepažením haly BIOS rozšíříme její využití a zavedeme on-line rezervační systém.

 • Podpoříme vznik cyklostezky mezi Hradištěm a Bakovem kolem Jizery, Hradištěm a Lhoticemi a dále cyklostezek od zámku směrem do Hoškovic a Podolí.

 

   7. PRO chytré a vstřícné město

 • Nabídneme možnost on-line platby veškerých městských poplatků, včetně platby za parkování.

 • Zavedeme on-line objednávání při vyřizování úředních záležitostí.

 • Vytvoříme aplikaci Hradiště v mobilu s aktuálními informacemi o dění na radnici a ve městě.

 • Ve městě instalujeme zamykatelné boxy pro jízdní kola i s možností dobíjení mobilních telefonů.

 • Zaměříme se na maximální využití výhod e-občanky.

 

   8. PRO kulturu, tradice a pospolitost

 • Opravíme budovu KLUBu na náměstí.

 • Podpoříme vybudování Muzea LIAZu.

 • Budeme pokračovat v trendu pořádání venkovních kulturních akcí – tedy Sousedské slavnosti, Vánočního jarmarku, Vítání jara, Dětského dne, Svatomartinského průvodu a dalších.

 • Vyměníme vzduchotechniku v divadle a kině.

 • Budeme hledat dohodu se správou zámku o větším využívání zámeckého parku pro veřejnost.

 • Budeme hledat řešení pro přesun městského muzea do centra města.

 

   9. PRO bezpečný pohyb po městě

 • Každý rok opravíme 3 kilometry chodníků.

 • Budeme dále zkvalitňovat činnost městské policie (projekt Bezpečné město, intenzivnější kontroly rizikových oblastí města, rozšíření kamerových bodů atd.).

 • Mnichovohradišťské hasiče vybavíme novou technikou a zásahovými obleky.

 • Všemi dostupnými cestami se dále budeme pokoušet omezit nákladní dopravu a směřovat ji na dálnici.

 

   10. PRO občany z místních částí MH

 • Po vzoru jiných měst nabídneme ve vybraných dnech městské taxi za zvýhodněnou cenu, které dopraví občany do města na nákupy a k lékaři.

 • Zasadíme se o to, aby v každé místní části bylo místo pro společné setkávání.

 • Budeme pokračovat v pravidelných setkáních starosty a vedení města s občany.

 • Ve spolupráci s osadními výbory budeme pokračovat v opravách chodníků a silnic.

 

   11. PRO aktivní trávení volného času

 • Rekonstruujeme dopravní hřiště v areálu bývalého letního kina a nabídneme ho k využití školám, školkám i veřejnosti.

 • Celý areál letního kina dále vybavíme cvičebními prvky a lavičkami, upravíme cesty.

 • Rozšíříme možnosti sportovního využití pláže u Jizery.

 • V zimě nabídneme možnost veřejného bruslení.

 • Na místě dosluhující školní jídelny v Mírové ulici vytvoříme novou odpočinkovou zónu.

 • Nadále budeme podporovat místní zájmové a sportovní organizace a zvýšíme rozpočet dotačního programu města pro jejich činnost a aktivity.

 

   12. PRO město, které je skutečnou branou do Českého ráje

 • Ve spolupráci s Klubem českých turistů rozšíříme síť turistických tras v okolí města.

 • Zasadíme se o vybudování lávky pro pěší a pro cyklisty přes Jizeru v místě bývalého mostu na Černé silnici.

 • Ve zrekonstruované budově KLUBu vytvoříme optimální podmínky pro provoz infocentra.

 • Upravíme a rozšíříme parkoviště pod Drábskými světničkami.