Vážení Hradišťáci,

 

neradi vám touto cestou píšeme, ale již nemáme na výběr. Musíme reagovat na to, že Hnutí ANO rozeslalo volební leták, ve kterém úmyslně či z nedbalosti uvádí na předposlední straně lži, manipulace a pomluvy.  Původně jsme na negativní kampaň nechtěli reagovat. Ovšem tyto nepravdy, uvedené hnutím ANO, mohou vážně poškodit jména současných zastupitelů a některých zaměstnanců městského úřadu. To je důvod, proč jsme se rozhodli, takto narychlo, uvést vše na pravou míru. V letáku zazněla tato závažná tvrzení:

 

Hnutí ANO píše: Víte, že oprava „hasičárny“ v Hoškovicích, kde žádní hasiči nejsou, stála více než 4 miliony korun?

Skutečnost je tato: Cena celkem = 2 507 868 korun. Jedná se o objekt bývalé hasičárny, který slouží pro občany Hoškovic jako místo setkávání, neboť jinou budovu zde město nevlastní. Sbor dobrovolných hasičů v obci již před lety zanikl.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že současné vedení města věří více zástupcům společnosti „Kofola“ než vlastním zastupitelům, kteří měří dlouhodobě noční hluk na Salabce – a ten nevyhovuje platné legislativě?!

Skutečnost je tato: Vedení města musí důvěřovat především Krajské hygienické stanici a státem certifikovaným institucím, které mohou hluk měřit. Hygienická stanice nařídila firmě Kofola nutná opatření k redukci hluku. Tato opatření byla provedena a výsledky měření byly v pořádku dle platné legislativy. Přesto probíhají další měření Krajské hygienické stanice, především na dopravu do závodu. V případě, že bude hlukový limit porušen, musí ze zákona hygienická stanice nařídit další nápravná opatření.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že krásné nové školní hřiště za cca 13 milionů korun u ZŠ Studentská nemá úplné oplocení, aby nedocházelo k jeho devastaci?!

Skutečnost je tato: Nový atletický stadion byl postaven firmou Sportovní podlahy Zlín s.r.o. za 14 715 651 korun. Z toho 10 milionů korun jsme získali na darech a dotacích. Oplocení zde plánované nebylo, neboť areál školy již oplocen je. Budou zde instalována automatická vrata, která se budou na noc uzavírat (vstup z ulice Studenstká, Nad parkem a od lesoparku). V těchto dnech je instalována kamera napojená na státní a městskou policii, která bude hřiště monitorovat.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že tolik slibovaná rekonstrukce hlavní komunikace R610 skrz Mnichovo Hradiště nebude ani v horizontu 4 let?!

Skutečnost je tato: Silnice je Středočeského kraje. Na kraji již v roce 2012 vznikl projekt na rekonstrukci průtahu. Protože byl tento projekt čistou opravou, chopilo se projekce město a ve spolupráci s krajem chceme průtah nejen opravit, ale i modernizovat. Město bude krýt náklady za chodníky a zeleň. Projekt může být hotov v roce 2019 a poté je na vyjednáváních, kdy proběhne rekonstrukce. To, že se za 4 roky rekonstrukce neuskuteční, není nic jiného než věštění z křišťálové koule. Části průtahu či jeho celek lze realizovat.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že tolik proklamovaný transparentní rozpočet města poněkud „pokulhává“, když se nedá otevřít tzv. fond starosty?!

Skutečnost je tato: Žádný fond starosty dnes neexistuje, není možné si jej tedy otevřít na rozklikávacím rozpočtu města. Všechny příjmy a výdaje rozpočtu jsou veřejně přístupné.

Hnutí ANO píše: Víte, že na počátku minulého volebního období byla ve volebních slibech jistého uskupení tato věta: Zrušíme fond starosty, protože se nejedná o finance starosty, ale občanů? Ve skutečnosti se z fondu vyčerpalo minimálně o 30 % více než v předchozích letech!

Skutečnost je tato: Žádný fond starosty dnes neexistuje. Pokud zde autor textu měl na mysli kapitoly rozpočtu – každý vedoucí odboru, tajemnice, náčelník městské policie, vedoucí muzea, vedoucí knihovny, vedoucí haly BIOS, starosta a místostarosta jsou správci jedné z kapitol rozpočtu, kde výdaje podepisují. Starosta dnes spravuje kapitolu, která zahrnuje cestovní ruch, mezinárodní spolupráci, komunitní akce, propagaci města. Před 4 roky v kapitole starosty nebyl zahrnut cestovní ruch či komunitní akce, a možná tímto je myšleno 30% navýšení, ale to se můžeme jen domýšlet.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že narychlo před volbami dělané a špatně dozorované nové chodníky, resp. jejich obrubníky, jsou vkládány do naprosto nevhodného materiálu a jejich následná oprava bude stát pravděpodobně město vysoké částky?!

Skutečnost je tato: Nepíše se zde, o jaké chodníky se jedná. Starosta města oslovil v této otázce firmy, technické dozory i investiční referenty radnice. Ani u jedné investice města v roce 2018 nebylo shledáno toto pochybení. Všechny záznamy jsou součástí stavebních deníků a záruční lhůta na chodníky je 5 let.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že „krásná“ nová fasáda Městského úřadu za několik milionů korun už nyní opadává?!

Skutečnost je tato: Fasáda byla dokončena na podzim roku 2017 s tím, že firma do léta 2018 ještě v rámci dodávky znovu natře části omítky pod parapety oken v přízemí. Předpokládalo se, že po očištění pískovců bude první rok výrazně vzlínat vlhkost. Toto bylo provedeno. Zatím jsme zaznamenali pouze prasklinu na severní straně fasády. Pokud by došlo k opadávání, na fasádu je záruka 5 let.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že město nemá za poslední 4 roky řádnou smlouvu na svoz komunálního odpadu, ale pouze JŘBÚ – jednací řízení bez uveřejnění?

Skutečnost je tato: Smlouva byla uzavřena dne 29. 6. 2016. Je uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021. Smlouvu lze nalézt v registru smluv pod ID 216245. https://smlouvy.gov.cz 

 

Hnutí ANO píše: Víte, že běžný roční rozpočet města na VŠECHNY investiční projekty a realizace se pohybuje mezi 35 mil. - 40 mil. Kč?

Skutečnost je tato: Rok 2015 - 19,800 mil. Kč, rok 2016 -12,114 mil. Kč, rok 2017 - 51,471 mil. Kč, rok 2018 - 99,315 mil. Kč (schválený rozpočet). Všechny částky jsou veřejně dostupné na webu města. Hnutí ANO se netrefilo ani v jednom roce, přestože její dva zástupci z předních míst kandidátky jsou členy finančního výboru.

 

Hnutí ANO píše: Víte, že rozpočet Klubu, který je příspěvkovou organizací města, vzrostl z původní částky cca 1,2 mil., na dnešních astronomických 3,6 mil.?! Více zábavy, více peněz!

Skutečnost je tato: KLUB Mn. Hradiště, s.r.o. není příspěvková organizace města, ale společnost s ručením omezeným založená městem Mnichovo Hradiště. Podstatné je, že je zde zcela záměrně manipulováno s čísly. Pokud je uvedena částka 3,6 milionu korun jako konečná (mimochodem ani ta není přesná), tak ta zahrnuje i příspěvek na provoz kina ve výši 1,03 milionu korun.  Původní částka v roce 2015 má být tedy s kinem ne 1,2 milionu korun, ale 2,23 milionu korun. Tedy rozdíl o jeden milion menší. Kromě toho, kdo situaci zde zná, tak moc dobře ví, že zde již v roce 2015 chyběly peníze za rok 2014 na provoz infocentra, že sem byl přesunut jeden úvazek z města, bylo nutné reagovat na státní navýšení platů zaměstnanců a bylo nutné investovat do zastaralého vybavení.

Hnutí ANO píše: Víte, že nový vstup do radnice, jehož uvažovaná oprava měla stát původně 500 000 Kč, se nakonec vyšplhala na cca 2,5 mil. Kč?

Skutečnost je tato: Nikdy se nejednalo o souhrnnou částku za dílo 500 000 korun. Předpokládaný rozpočet od projektantů k veřejné soutěži byl 1,694 milionu korun. Investice ještě není účetně uzavřena, nicméně dnes jde o konečnou cenu 2, 559 milionu korun. Nárůst byl způsoben jednak tím, že se ceny stavebních prací za dva roky od tvorby projektu značně navýšily, a současně vícepracemi, kterými byly především (ale nejen ty) nápisy na zdech vstupu.

 


Každému, komu záleží na našem městě a kdo dočetl toto sdělení až na toto místo, děkujeme a zároveň se omlouváme za zdánlivě nadbytečnou předvolební reakci. Ovšem nepravdám tohoto rázu nelze nečinně přihlížet. Vězte, že jsme obyčejní lidé, kteří mají své rodiny, málo volného času a svou práci se snažíme dělat podle nejlepšího vědomí a svědomí. O co nám všem jde ale především je, aby se nám v našem městě dobře žilo.

 

V Mnichově Hradišti dne 4. 10. 2018

 

Zastupitelé města za SNK Žijeme pro Hradiště a starosta Ondřej Lochman.

43094676_1861991060559007_49946616980916